• กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103
เมนูลัดเว็บภายในมหาวิทยาลัย

ระบบกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

สามารถเข้าทำแบบประเมิน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้ที่นี่!

 กิจกรรมที่จะถึง

จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่นี่

: student.nstru.ac.th

: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวกองทุน / กยศ.

ประกาศสำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. รายเก่า (ย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยน...

01 พฤษภาคม 2562


นักศึกษา กยศ. ตามรายชื่อในประกาศติดต่องาน กยศ....

11 มีนาคม 2562


รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยิมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา ภาคเร...

11 กุมภาพันธ์ 2562


สำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. (กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระ...

06 กุมภาพันธ์ 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวที่น่าสนใจ

มหกรรมหางานสมัครงาน และหางานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานปิดภาคเรียน ว...

22 พฤษภาคม 2562


รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บ...

22 พฤษภาคม 2562


ขอเลื่อนวันสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นป...

22 พฤษภาคม 2562


นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่งานประกัน...

22 พฤษภาคม 2562


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุ...

14 พฤษภาคม 2562


รับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 4,5  ชาย/หญิง  ประจ...

14 พฤษภาคม 2562


นักศึกษาที่ขอใบรายงานผลกิจกรรม และสำเร็จการศึกษา สามารถมารับใบรายงานผล...

08 พฤษภาคม 2562


ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้า อาคารหอพักขวัญสุด...

08 พฤษภาคม 2562


รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 4 ข่าว ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2562...

01 พฤษภาคม 2562


การประกวดหนังสั้น (Short Film) ในหัวข้อ “ภัยการค้ามนุษย์ ”...

23 เมษายน 2562


โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด ปี 2562 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต...

22 เมษายน 2562


คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชา...

22 เมษายน 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

ประชุมสรรหากรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...

13 พฤษภาคม 2562


พิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562...

23 เมษายน 2562


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร...

18 เมษายน 2562


กิจกรรม บุญเดือนห้า สงกรานต์มหาชัย ปิดโลกกิจกรรม...

11 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ระบบ สำหรับนักศึกษา
สื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.