• กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103
เมนูลัดเว็บภายในมหาวิทยาลัย

สามารถเข้าทำแบบประเมิน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้ที่นี่!

 กิจกรรมที่จะถึง

จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่นี่

: student.nstru.ac.th

: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

10 พฤศจิกายน 2561

ประกวด NSTRU AMBASSADOR BOY & GIRL 2018

27 ตุลาคม 2561

เปิดตัวผู้เข้าประกวด NSTRU AMBASSADOR BOY & GIRL 2018

29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวกองทุน / กยศ.

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยิมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา ภาคเร...

11 กุมภาพันธ์ 2562


สำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. (กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระ...

06 กุมภาพันธ์ 2562


ให้นักศึกษา กยศ.ที่ต้องยืนยันค่าเล่าเรียน ผ่านระบบ e-studentlan ในวันท...

30 มกราคม 2562


นักศึกษา กยศ. ติดต่อฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี...

25 มกราคม 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีก...

08 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ...

07 กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศผลรางวัลพระราชทาน...

31 มกราคม 2562


รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้บริการงานประกันอุบัติเหตุในปีการศึก...

30 มกราคม 2562


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนประชาธิปไตย ประจำปี ...

30 มกราคม 2562


ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่...

30 มกราคม 2562


โครงการ “อัศศิดอีก สานฝัน คนพันธุ์ค่าย ปี 2” ...

30 มกราคม 2562


ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ON...

24 มกราคม 2562


ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Experience Course เพื่อสร...

22 มกราคม 2562


สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในกีฬามหาว...

22 มกราคม 2562


ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 ...

22 มกราคม 2562


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศ...

22 มกราคม 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

14 กุมภาพันธ์ 2562


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนั...

12 กุมภาพันธ์ 2562


รายงานตัวนักศึกษาของการรับสมัครระบบ TCAS รอบ 1/1 และ 1/2  เวลา 09.00- ...

08 กุมภาพันธ์ 2562


กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอ...

23 มกราคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ระบบ สำหรับนักศึกษา