ข่าวเด่น
  • แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบัตรนักศึกษา รหัส ๖๔ ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_gallery ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพต... 24 มิถุนายน 2565
2 detail-images_gallery ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2565 ... 16 มิถุนายน 2565
3 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนัก... 06 มิถุนายน 2565
4 detail-images_gallery ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะทำงานโครงการ TO ... 18 พฤษภาคม 2565
5 detail-images_gallery มรภ.นศ. จัดกิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Social Engineer ... 02 กุมภาพันธ์ 2565
6 detail-images_gallery มรภ.นศ.จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมา... 10 มกราคม 2565
7 detail-images_gallery ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมงานการประกวด มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี ... 22 ธันวาคม 2564
8 detail-images_gallery คณะอนุกรรมการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ มรภ.นศ.เพื่อเก็บคะเเนนการประกวด... 11 พฤศจิกายน 2564
9 detail-images_gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกบุคคล/องค์กรดีเด่น ในกิจกรรมมหกรรมร... 20 ตุลาคม 2564
10 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 และการดำเนินงา... 08 กันยายน 2564
11 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิท... 08 เมษายน 2564
12 detail-images_gallery กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์ธรรมราชและสิ่งแวดล้อม ประจำ... 01 เมษายน 2564
13 detail-images_gallery พิจารณานักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ... 31 มีนาคม 2564
14 detail-images_gallery พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 18 มหาชัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2... 25 มีนาคม 2564
15 detail-images_gallery สภากาชาดไทย ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรีย... 22 มีนาคม 2564
16 detail-images_gallery พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 18 “มหาชัยเกมส์” ... 17 มีนาคม 2564
17 detail-images_gallery พิจารณานักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ... 10 มีนาคม 2564
18 detail-images_gallery ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา... 10 มีนาคม 2564
19 detail-images_gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่... 08 กุมภาพันธ์ 2564
20 detail-images_gallery หอพักนักศึกษา มรภ.นศ. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหอพักนักศึกษาตลอด 24 ช... 01 กุมภาพันธ์ 2564
21 detail-images_gallery กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ... 27 มกราคม 2564
22 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน... 30 พฤศจิกายน 2563
23 detail-images_gallery พิธีประดับยศและเชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหาร มรภ.นศ.... 16 พฤศจิกายน 2563
24 detail-images_gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึ... 09 พฤศจิกายน 2563
25 detail-images_gallery ประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า มรภ.นศ... 13 พฤศจิกายน 2563
26 detail-images_gallery ประชุมผู้นำนักศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิศวกรสังคม... 03 พฤศจิกายน 2563
27 detail-images_gallery รศ.ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาแก่นั... 29 ตุลาคม 2563
28 detail-images_gallery ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563... 29 ตุลาคม 2563
29 detail-images_gallery ประชุมปรึกษาหารือด้านการแนะแนวและงานพยาบาลกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ... 22 ตุลาคม 2563
30 detail-images_gallery การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจ... 21 ตุลาคม 2563
31 detail-images_gallery กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ... 20 ตุลาคม 2563
32 detail-images_gallery ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ... 19 ตุลาคม 2563
33 detail-images_gallery กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”... 14 ตุลาคม 2563
34 detail-images_gallery องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563... 12 ตุลาคม 2563
35 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ กองพัฒนานักศึกษา จัดทำโครงการ "วิศวกรสังคม คนของพร... 08 ตุลาคม 2563
36 detail-images_gallery ชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเ... 07 ตุลาคม 2563
37 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์ ปีการศึกษา 25... 24 กันยายน 2563
38 detail-images_gallery ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนิ... 15 กันยายน 2563
39 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปี... 09 กันยายน 2563
40 detail-images_gallery การประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี... 02 กันยายน 2563
41 detail-images_gallery ประชุมเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" ด้านการจัดการขยะชุมชน... 02 กันยายน 2563
42 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563... 27 สิงหาคม 2563
43 detail-images_gallery กิจกรรมเพ้นท์กระถางต้นไม้ DIY... 27 สิงหาคม 2563
44 detail-images_gallery ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา... 21 สิงหาคม 2563
45 detail-images_gallery ประชุมตรวจประเมินสุขาภิบาลร้านอาหาร ครั้งที่ 1/2563... 21 สิงหาคม 2563
46 detail-images_gallery อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาชีวิต ประจำปีการศึกษา 2563... 21 สิงหาคม 2563
47 detail-images_gallery ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563... 05 สิงหาคม 2563
48 detail-images_gallery ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบังคับและระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา... 22 กรกฎาคม 2563
49 detail-images_gallery โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิต ... 17 กรกฎาคม 2563
50 detail-images_gallery ประชุมโครงการหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1/2563... 10 กรกฎาคม 2563
51 detail-images_gallery ประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร ภายใต้มาตรการป้อ... 09 กรกฎาคม 2563
52 detail-images_gallery ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ... 09 กรกฎาคม 2563
53 detail-images_gallery ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ... 28 พฤษภาคม 2563
54 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา ยินดีกับตัวแทนนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563... 18 มีนาคม 2563
55 detail-images_gallery ประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนการดำเนินกิจกรรมปิดโลกกิจกรรมมหกรรมกิจกรรมนักศึกษา ด... 04 มีนาคม 2563
56 detail-images_gallery ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการประกวดผลงานชมรม TO ... 26 กุมภาพันธ์ 2563
57 detail-images_gallery กิจกรรม ทำกระเป๋าและผ้าพันคอจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ... 19 กุมภาพันธ์ 2563
58 detail-images_gallery พิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "วั... 14 กุมภาพันธ์ 2563
59 detail-images_gallery ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563... 12 กุมภาพันธ์ 2563
60 detail-images_gallery ประชุมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งของขององค์การบริหารนัก... 07 กุมภาพันธ์ 2563
61 detail-images_gallery พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาชัยเกมส์... 06 กุมภาพันธ์ 2563
62 detail-images_gallery ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ปีการศึก... 03 กุมภาพันธ์ 2563
63 detail-images_gallery ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ... 23 มกราคม 2563
64 detail-images_gallery ประชุมการจัดระบบบริการด้านการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ครั้งที่ 1/2563... 22 มกราคม 2563
65 detail-images_gallery คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาแ... 13 มกราคม 2563
66 detail-images_gallery คณะกรรมการ พิจารณาเอกสาร และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระด... 02 มกราคม 2563
67 detail-images_gallery การประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา... 27 ธันวาคม 2562
68 detail-images_gallery พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น งานศิษย์เก่าประจำปี 2563... 24 ธันวาคม 2562
69 detail-images_gallery กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562... 23 ธันวาคม 2562
70 detail-images_gallery สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-23 ณ มหาวิ... 25 พฤศจิกายน 2562
71 detail-images_gallery ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562... 18 ตุลาคม 2562
72 detail-images_gallery ประชุมงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิเศษ/2562... 16 ตุลาคม 2562
73 detail-images_gallery ประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา... 25 กันยายน 2562
74 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช... 28 สิงหาคม 2562
75 detail-images_gallery คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ... 21 สิงหาคม 2562
76 detail-images_gallery โครงการ NSTRU SMART DRIVES ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ... 21 สิงหาคม 2562
77 detail-images_gallery ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1/25... 20 สิงหาคม 2562
78 detail-images_gallery กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ... 20 สิงหาคม 2562
79 detail-images_gallery ประชุม ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา... 19 สิงหาคม 2562
80 detail-images_gallery โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต นักศึกษา  และบุคลากรทางการกีฬาในเครือข่ายสู่อาเซีย... 09 สิงหาคม 2562
81 detail-images_gallery โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร... 05 สิงหาคม 2562
82 detail-images_gallery ประชุมการเปิดศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ... 02 สิงหาคม 2562
83 detail-images_gallery ประชุมเตรียมความพร้อมงานรับปริญญา ปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 2... 02 สิงหาคม 2562
84 detail-images_gallery โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย... 30 กรกฎาคม 2562
85 detail-images_gallery ประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47... 22 กรกฎาคม 2562
86 detail-images_gallery กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... 20 กรกฎาคม 2562
87 detail-images_gallery พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562... 18 กรกฎาคม 2562
88 detail-images_gallery พิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562... 08 กรกฎาคม 2562
89 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ พ.อ.สุริน  ทองเต็ม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และคณะ... 02 กรกฎาคม 2562
90 detail-images_gallery ประชุมผู้คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา... 01 กรกฎาคม 2562
91 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร... 28 มิถุนายน 2562
92 detail-images_gallery กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2  ปีการศึกษา 2562... 25 มิถุนายน 2562
93 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร และ... 14 มิถุนายน 2562
94 detail-images_gallery โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ในกิจกรรม NSTRU FRESHY BEGINNING CAMP... 12 มิถุนายน 2562
95 detail-images_gallery กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562... 12 มิถุนายน 2562
96 detail-images_gallery รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562... 08 มิถุนายน 2562
97 detail-images_gallery การประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญครั้งที่ 1... 07 มิถุนายน 2562
98 detail-images_gallery ประชุมเพื่อเตรียมการงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562... 07 มิถุนายน 2562
99 detail-images_gallery โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ... 31 พฤษภาคม 2562
100 detail-images_gallery ประชุมสรรหากรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... 13 พฤษภาคม 2562
101 detail-images_gallery พิจารณาข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562... 23 เมษายน 2562
102 detail-images_gallery ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร... 18 เมษายน 2562
103 detail-images_gallery กิจกรรม บุญเดือนห้า สงกรานต์มหาชัย ปิดโลกกิจกรรม... 11 เมษายน 2562
104 detail-images_gallery พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีระดับดีเยี่ยม และดีมาก ประจำปีการศึกษา 2561... 11 เมษายน 2562
105 detail-images_gallery บวงสรวงเจ้าพ่อมหาชัย  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย)... 10 เมษายน 2562
106 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2562... 03 เมษายน 2562
107 detail-images_gallery ประชุมผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562... 03 เมษายน 2562
108 detail-images_gallery กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์)... 01 เมษายน 2562
109 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "เครปเย็น"... 25 มีนาคม 2562
110 detail-images_gallery กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ... 19 มีนาคม 2562
111 detail-images_gallery ประชุมเรื่องพิจารณาประกาศ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านศิษย์เก่าดีเด่นปร... 13 มีนาคม 2562
112 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ "ซูชิ"... 13 มีนาคม 2562
113 detail-images_gallery ประชุมหารือเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2... 13 มีนาคม 2562
114 detail-images_gallery โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ อบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี รุ่นที่ ... 08 มีนาคม 2562
115 detail-images_gallery พิธีเปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) ... 07 มีนาคม 2562
116 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมโครงการ สอนงานสร้างอาชีพ... 07 มีนาคม 2562
117 detail-images_gallery มอบทุนพระราชทานเพื่ือการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562... 01 มีนาคม 2562
118 detail-images_gallery กลุ่มงานหอพักนักศึกษา จัดกิจกรรมพี่ติวต้องหอพัก โดยจัดกิจกรรมติววิชาคณิตศาสตร์... 01 มีนาคม 2562
119 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมและจับฉลากกลุ่มกีฬาในกีฬาประเพณีระหว่างคณะ ประจำปี 2562... 20 กุมภาพันธ์ 2562
120 detail-images_gallery มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช... 14 กุมภาพันธ์ 2562
121 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการนักศึกษารุ่น... 12 กุมภาพันธ์ 2562
122 detail-images_gallery รายงานตัวนักศึกษาของการรับสมัครระบบ TCAS รอบ 1/1 และ 1/2  เวลา 09.00- 15.00 น. ณ... 08 กุมภาพันธ์ 2562
123 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ป... 23 มกราคม 2562
124 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562... 23 มกราคม 2562
125 detail-images_gallery ภาพบรรยากาศ การบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562... 17 มกราคม 2562
126 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งนักกีฬาเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง... 09 มกราคม 2562
127 detail-images_gallery การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ... 28 ธันวาคม 2561
128 detail-images_gallery ประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46... 22 มกราคม 2562
129 detail-images_gallery โครงการสอบนักธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561... 29 พฤศจิกายน 2561
130 detail-images_gallery หอพักเครือข่าย (โครงการหอพักติดดาว)... 20 พฤศจิกายน 2561
131 detail-images_gallery มอบเงินค่าสินไหมทดแทนของให้แก่ผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ... 20 พฤศจิกายน 2561
132 detail-images_gallery ผู้บริหารให้โอวาทกับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามห... 08 พฤศจิกายน 2561
133 detail-images_gallery ประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคใต้... 08 พฤศจิกายน 2561
134 detail-images_gallery ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร (ครั้งที่ 2)... 07 พฤศจิกายน 2561
135 detail-images_gallery ประชุมหารือการย้ายที่ตั้งกองกิจกรรมอาสานาคบุตร และการกำหนดบทบาทหน้าที่ในอนาคต... 07 พฤศจิกายน 2561
136 detail-images_gallery แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 บริเวณศูนย์การค้าโรบินสัน โอเชี่... 29 ตุลาคม 2561
137 detail-images_gallery รับมอบทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตภาคีกุล... 29 ตุลาคม 2561
138 detail-images_gallery ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุต... 26 ตุลาคม 2561
139 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน... 22 ตุลาคม 2561
140 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล จากคณะกรรมการพิจา... 18 ตุลาคม 2561
141 detail-images_gallery มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง... 12 ตุลาคม 2561
142 detail-images_gallery สืบสานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับไปวัด ... 10 ตุลาคม 2561
143 detail-images_gallery ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศธร ส้มแป้น เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธ... 03 ตุลาคม 2561
144 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจากคณะพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561... 28 กันยายน 2561
145 detail-images_gallery ประชุมสรุปข้อมูลการจัดสรรเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้... 28 กันยายน 2561
146 detail-images_gallery พิจารณาทุนการศึกษาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของทุนการศึกษา... 28 กันยายน 2561
147 detail-images_gallery กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กำหนดออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ส... 28 กันยายน 2561
148 detail-images_gallery การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้านภัยยาเสพติด... 28 กันยายน 2561
149 detail-images_gallery กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต... 28 กันยายน 2561