ข่าวเด่น
  • พิจารณาเลือกบริษัท เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการสําหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖...
  • รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ Thailand Championship 2023 ...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton