ข่าวเด่น
  • ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564...
  • ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับพระราชทานรางวัลการอ่านดีเด่น ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ...
ข่าวล่าสุด
ข่าวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
banner_botton