Student development Division of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
IMG-LOGO
ข่าวเด่นกองพัฒฯ : ประกาศ เรื่อง การลงนามแบบลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563... ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศ... ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมรา... ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางว... รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจ...

ข่าวติดอันดับการเข้าชม

 • 1
  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบั...
            21283 views
 • 2
  กำหนดการพิธีไหว้ครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒...
            13895 views
 • 3
  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2...
            6044 views
download-banner

ข่าวกิจกรรมกองพัฒฯ

ดูกิจกรรมทั้งหมด