• กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103
เมนูลัดเว็บภายในมหาวิทยาลัย

ระบบกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

สามารถเข้าทำแบบประเมิน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้ที่นี่!

 กิจกรรมที่จะถึง

จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่นี่

: student.nstru.ac.th

: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวกองทุน / กยศ.

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ขอรับสัญญญาเพื่อนำไปเซ็นที่ว่าการอำเภอ...

21 สิงหาคม 2562


ประกาศ  เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทราย...

19 สิงหาคม 2562


นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. ...

06 สิงหาคม 2562


รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรีย...

01 สิงหาคม 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิส...

21 สิงหาคม 2562


มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเพื่อการ...

21 สิงหาคม 2562


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกุศลด้วยการบริจาคสมทบองค์ก...

21 สิงหาคม 2562


พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กแ...

21 สิงหาคม 2562


ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุ...

21 สิงหาคม 2562


ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ NSTRU SMART DRIVE ขับขี่ปลอดภั...

20 สิงหาคม 2562


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษานายห้างโรงปูน...

19 สิงหาคม 2562


รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษาจาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬาล...

15 สิงหาคม 2562


รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ...

15 สิงหาคม 2562


ประกาศให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"...

13 สิงหาคม 2562


เลื่อนนัดหมายถ่ายภาพนักศึกษา และกำหนดการถ่ายภาพนักศึกษา...

08 สิงหาคม 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรร...

05 สิงหาคม 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖...

21 สิงหาคม 2562


โครงการ NSTRU SMART DRIVES ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ...

21 สิงหาคม 2562


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั...

20 สิงหาคม 2562


กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห...

20 สิงหาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ระบบ สำหรับนักศึกษา
สื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.