ข่าวเด่น
  • รับสมัครบุคคลส่งผลงาน เข้าประกวดโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย “สตอรี่ฮับ ไทยแลนด์” ...
  • รับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทําภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อ...
  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา Mr.Charles Michael Fisher...
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๖...
  • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ...

เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดเครื่องแต่งกายนักศึกษาไว้ดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง
studetn-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ชายและหญิง
edu-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มุสลิม (หญิง) คณะครุศาสตร์
muslim-edu-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มุสลิม (หญิง)
muslim-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ชายและหญิง
student-2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มุสลิม (หญิง)
muslim-2

ดาวน์โหลดคู่มือการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่...