ข่าวเด่น
  • พิจารณาเลือกบริษัท เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคให...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการสําหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖...
  • รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ Thailand Championship 2023 ...

เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดเครื่องแต่งกายนักศึกษาไว้ดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง
studetn-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ชายและหญิง
edu-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มุสลิม (หญิง) คณะครุศาสตร์
muslim-edu-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มุสลิม (หญิง)
muslim-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ชายและหญิง
student-2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 มุสลิม (หญิง)
muslim-2

ดาวน์โหลดคู่มือการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่...