• กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อาคาร 17 ชั้น 2
  • หมายเลขโทรศัพท์ 075-392042 หมายเลขโทรสาร 075-392042 ต่อ 103
เมนูลัดเว็บภายในมหาวิทยาลัย

สามารถเข้าทำแบบประเมิน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้ที่นี่!

 กิจกรรมที่จะถึง

จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่นี่

: student.nstru.ac.th

: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

10 พฤศจิกายน 2561

ประกวด NSTRU AMBASSADOR BOY & GIRL 2018

27 ตุลาคม 2561

เปิดตัวผู้เข้าประกวด NSTRU AMBASSADOR BOY & GIRL 2018

29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวกองทุน / กยศ.
image

ผู้กู้ยืมกยศ. ที่ไม่สามารถมาดำเนินการลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบย...

15 มกราคม 2562

image

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ...

15 มกราคม 2562

image

ประกาศการชำระเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในภาคเรียนที่1/2561...

15 มกราคม 2562

image

ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่...

15 มกราคม 2562

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 ...

15 มกราคม 2562


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศ...

14 มกราคม 2562


บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงานและพัฒนาความพร้อมก่อน...

10 มกราคม 2562


สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก...

10 มกราคม 2562


ปฏิทินเก่า ส่งต่อให้กับทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ฯ...

08 มกราคม 2562


มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย...

07 ,มกราคม 2562


รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

03 มกราคม 2562


รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื...

03 มกราคม 2562


ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อชุดกีฬาสำหรับกิจกรรมการแข...

20 ธันวาคม 2561


บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง โดยศูนย์อัล...

20 ธันวาคม 2561


ประกาศเลื่อนวันอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่...

13 ธันวาคม 2561


ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี...

27 พฤศจิกายน 2561

ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมส่งนักกีฬาเพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิ...

09 มกราคม 2562


การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ...

28 ธันวาคม 2561


ประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46...

12 ธันวาคม 2561


โครงการสอบนักธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561...

29 พฤศจิกายน 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ระบบ สำหรับนักศึกษา