ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดการรำเปรียบมือนายโรงโนรา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี