ข่าวเด่น
  • รับสมัครบุคคลส่งผลงาน เข้าประกวดโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย “สตอรี่ฮับ ไทยแลนด์” ...
  • รับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทําภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อ...
  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา Mr.Charles Michael Fisher...
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๖...
  • ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รั... 07 กุมภาพันธ์ 2566
2 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและรางวั... 23 ธันวาคม 2565
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าผู้สมควรได้รั... 04 มกราคม 2565
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี... 30 พฤศจิกายน 2564
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี... 05 กุมภาพันธ์ 2564
6 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่... 09 ธันวาคม 2563
7 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดี... 27 ธันวาคม 2562