ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...
  • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำป...
  • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื... 25 ธันวาคม 2566
2 detail-images_newsprofile ผลการพิจารณาจัดและกําหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อ ปั๊มน้ําแรงดันอัตโนมัติ เครื่องเชื... 25 ธันวาคม 2566
3 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ปั๊มน้ําแบบจุ่ม ปั๊มน้ําอัตโนมัติ และเครื่องทําน้ํ... 04 ธันวาคม 2566
4 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุด... 22 ธันวาคม 2565
5 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ โครงการ จัดซื้อโต๊ะอ่านหนั... 22 ธันวาคม 2565
6 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางโครงการ จัดจ้างทําเข็มกลัดตราพระราชลัญจกร ... 21 พฤศจิกายน 2565
7 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดจ้างทํานิทรรศการผลการดําเนินงา... 12 กรกฎาคม 2565
8 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ... 03 พฤษภาคม 2565
9 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ จ้างติดตั้งหลังคากันสาดระห... 11 เมษายน 2565
10 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ โครงการ จ้างปรับปรุงผนังซั... 10 มีนาคม 2565
11 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ... 02 กุมภาพันธ์ 2565
12 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเต... 11 พฤศจิกายน 2564
13 detail-images_newsprofile รายงานผลการพิจารณาจัดทําร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง เพื่อจั... 09 พฤศจิกายน 2564
14 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรร... 17 กันยายน 2564
15 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ... 22 กรกฎาคม 2564
16 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปาภา... 08 กรกฎาคม 2564
17 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางป้อมยามสำเร็จรูป ประจำหอพักนักศึกษาโดยวิธีเ... 24 มีนาคม 2564
18 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดซื้อ... 13 มกราคม 2564
19 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง พัดลมโคจร ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช... 21 ธันวาคม 2563
20 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมเครื่องกรองน้ำสแตนเลส... 21 ธันวาคม 2563
21 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื... 23 กรกฎาคม 2563
22 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง... 03 กรกฎาคม 2563
23 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสาย... 01 เมษายน 2563
24 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉินภายในอาคา... 01 เมษายน 2563
25 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายใน และภ... 04 มีนาคม 2563
26 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดจ้างติดตั้งโช้คประตู ของหอพักขวัญสุดา... 21 กุมภาพันธ์ 2563
27 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมเครื่... 21 กุมภาพันธ์ 2563
28 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้ดจ้างติดตั้งมุ้งลวด ประจำหอพักนักศึกษา ข... 21 กุมภาพันธ์ 2563
29 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง จัดซื้อพัดลมโคจร และไฟฉุกเฉินภายในอาคารหอพักนักศึกษา... 26 ธันวาคม 2562
30 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง จัดซื้อฟูกเบาะที่นอนสำหรับบริการหอพัก... 26 ธันวาคม 2562