ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรรศการวิศวกรสังคม ซุ้ม...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564...
  • คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิ...
  • รับสมัครการแข่งขันพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “สื่อภาษา ส่งแรงใจ สู้วิกฤตภัย COVID-19” ระดับอุดมศึกษาเนื่อง...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรร... 17 กันยายน 2564
2 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ... 22 กรกฎาคม 2564
3 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปาภา... 08 กรกฎาคม 2564
4 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางป้อมยามสำเร็จรูป ประจำหอพักนักศึกษาโดยวิธีเ... 24 มีนาคม 2564
5 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดซื้อ... 13 มกราคม 2564
6 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง พัดลมโคจร ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช... 21 ธันวาคม 2563
7 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมเครื่องกรองน้ำสแตนเลส... 21 ธันวาคม 2563
8 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื... 23 กรกฎาคม 2563
9 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง... 03 กรกฎาคม 2563
10 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสาย... 01 เมษายน 2563
11 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉินภายในอาคา... 01 เมษายน 2563
12 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายใน และภ... 04 มีนาคม 2563
13 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดจ้างติดตั้งโช้คประตู ของหอพักขวัญสุดา... 21 กุมภาพันธ์ 2563
14 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมเครื่... 21 กุมภาพันธ์ 2563
15 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้ดจ้างติดตั้งมุ้งลวด ประจำหอพักนักศึกษา ข... 21 กุมภาพันธ์ 2563
16 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง จัดซื้อพัดลมโคจร และไฟฉุกเฉินภายในอาคารหอพักนักศึกษา... 26 ธันวาคม 2562
17 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง จัดซื้อฟูกเบาะที่นอนสำหรับบริการหอพัก... 26 ธันวาคม 2562