ข่าวเด่น
  • แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจําปี ๒๕๖...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับบัตรนักศึกษา รหัส ๖๔ ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ... 03 พฤษภาคม 2565
2 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ จ้างติดตั้งหลังคากันสาดระห... 11 เมษายน 2565
3 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ โครงการ จ้างปรับปรุงผนังซั... 10 มีนาคม 2565
4 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ... 02 กุมภาพันธ์ 2565
5 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเต... 11 พฤศจิกายน 2564
6 detail-images_newsprofile รายงานผลการพิจารณาจัดทําร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง เพื่อจั... 09 พฤศจิกายน 2564
7 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรร... 17 กันยายน 2564
8 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการ ... 22 กรกฎาคม 2564
9 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปาภา... 08 กรกฎาคม 2564
10 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางป้อมยามสำเร็จรูป ประจำหอพักนักศึกษาโดยวิธีเ... 24 มีนาคม 2564
11 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดซื้อ... 13 มกราคม 2564
12 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง พัดลมโคจร ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช... 21 ธันวาคม 2563
13 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง เครื่องทำน้ำเย็น พร้อมเครื่องกรองน้ำสแตนเลส... 21 ธันวาคม 2563
14 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื... 23 กรกฎาคม 2563
15 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง... 03 กรกฎาคม 2563
16 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงตามสาย... 01 เมษายน 2563
17 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉินภายในอาคา... 01 เมษายน 2563
18 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายใน และภ... 04 มีนาคม 2563
19 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดจ้างติดตั้งโช้คประตู ของหอพักขวัญสุดา... 21 กุมภาพันธ์ 2563
20 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมเครื่... 21 กุมภาพันธ์ 2563
21 detail-images_newsprofile ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้ดจ้างติดตั้งมุ้งลวด ประจำหอพักนักศึกษา ข... 21 กุมภาพันธ์ 2563
22 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง จัดซื้อพัดลมโคจร และไฟฉุกเฉินภายในอาคารหอพักนักศึกษา... 26 ธันวาคม 2562
23 detail-images_newsprofile ประกาศราคากลาง จัดซื้อฟูกเบาะที่นอนสำหรับบริการหอพัก... 26 ธันวาคม 2562