ข่าวเด่น
  • เชิญชวนเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ปี 2567...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ปั๊มน้ําแบบจุ่ม ปั๊มน้ําอัตโนมัติ และเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นพร้อมเค...
  • การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร ครั้งท...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงหลังคากันสาดหอพักไกลนุช ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile พิจารณาเลือกบริษัท เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำป... 29 กันยายน 2566
2 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อโรงพยาบาลและคลีนิกคู่สัญญาอาคเนย์ประกันชีวิตกลุ่ม 390 แห่ง... 18 กรกฎาคม 2565
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีก... 12 พฤษภาคม 2565
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประ... 11 เมษายน 2565
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยรฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประ... 23 เมษายน 2564
6 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน ... 21 สิงหาคม 2563
7 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจํ... 05 สิงหาคม 2563
8 detail-images_newsprofile เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพ... 31 มีนาคม 2563