ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ จ้างติดตั้งหลังคากันสาดระหว่างหอพักขวัญสุดา โซ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕...
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๕ ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อบริษัทผู้ทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจําปีก... 12 พฤษภาคม 2565
2 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประ... 11 เมษายน 2565
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยรฯ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประ... 23 เมษายน 2564
4 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การคืนเงินค่าประกันอุบัติเหตุส่วนเกิน ... 21 สิงหาคม 2563
5 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ประจํ... 05 สิงหาคม 2563
6 detail-images_newsprofile เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากร ที่ประสงค์จะเบิกค่ารักษาพ... 31 มีนาคม 2563