ข่าวเด่น
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ การจัดซื้อจัดจ้างทํานิทรรศการวิศวกรสังคม ซุ้ม...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564...
  • คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิ...
  • รับสมัครการแข่งขันพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “สื่อภาษา ส่งแรงใจ สู้วิกฤตภัย COVID-19” ระดับอุดมศึกษาเนื่อง...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ป... 08 กันยายน 2564
2 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 256... 01 ธันวาคม 2563
3 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปร... 05 ตุลาคม 2563
4 detail-images_newsprofile รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563... 30 มิถุนายน 2563
5 detail-images_newsprofile การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔, ๕ (ชาย, หญิง ) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒... 27 ธันวาคม 2562