ข่าวเด่น
  • ประกาศ เรื่อง บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...
  • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ... 31 พฤษภาคม 2567
2 detail-images_newsprofile ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเ... 27 พฤษภาคม 2567
3 detail-images_newsprofile กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนั... 18 กุมภาพันธ์ 2564
4 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง การลงนามแบบลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563... 14 มกราคม 2564
5 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันลงนามแบบลงทะเบียนเรียน กยศ. ภาคเรียนที่ ... 21 ธันวาคม 2563
6 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาที่มี ปัญหาเอกสาร กยศ. ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563... 08 ธันวาคม 2563
7 detail-images_newsprofile กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2... 07 ธันวาคม 2563
8 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563... 07 ธันวาคม 2563
9 detail-images_newsprofile รายงานโอนเงินให้สถานศึกษา สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 2... 26 พฤศจิกายน 2563
10 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาที่มี ปัญหาเอกสาร กยศ. ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563... 25 พฤศจิกายน 2563
11 detail-images_newsprofile ประกาศ เรื่อง เอกสารการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563... 23 พฤศจิกายน 2563
12 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563... 18 พฤศจิกายน 2563
13 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563... 18 พฤศจิกายน 2563
14 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25... 16 พฤศจิกายน 2563
15 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25... 09 พฤศจิกายน 2563
16 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษา กยศ. ที่เอกสารมีปัญหา ให้ติดต่องาน กยศ.กองพัฒนานักศึกษา... 03 พฤศจิกายน 2563
17 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25... 26 ตุลาคม 2563
18 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอใ... 14 ตุลาคม 2563
19 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ... 17 กรกฎาคม 2563
20 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ... 12 กรกฎาคม 2563
21 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563... 26 มีนาคม 2563
22 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2563... 16 มีนาคม 2563
23 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2563... 09 มีนาคม 2563
24 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ... 19 กุมภาพันธ์ 2563
25 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563... 17 กุมภาพันธ์ 2563
26 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563... 06 กุมภาพันธ์ 2563
27 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ "เครือข่าย กยศ. สร้างสุข สู่ชุมชน" ระหว่างวัน... 03 มกราคม 2563
28 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการ... 02 มกราคม 2563
29 detail-images_newsprofile ประกาศขอเปลี่ยนเวลาลงนามแบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... 24 ธันวาคม 2562
30 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2562... 16 ธันวาคม 2562
31 detail-images_newsprofile ข้อปฏิบัติการลงนามแบบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562... 09 ธันวาคม 2562
32 detail-images_newsprofile ประกาศ รายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562... 26 พฤศจิกายน 2562
33 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2... 05 พฤศจิกายน 2562
34 detail-images_newsprofile ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ทุกประเภท ... 01 พฤศจิกายน 2562
35 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562... 28 ตุลาคม 2562
36 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562... 09 ตุลาคม 2562
37 detail-images_newsprofile ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำสัญญา ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึ... 24 กันยายน 2562
38 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 15 กันยาย 2562... 19 กันยายน 2562
39 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.ที่เอกสารมีปัญหา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562... 18 กันยายน 2562
40 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ขอรับสัญญญาเซ็นที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาของตนเอง ปีกา... 17 กันยายน 2562
41 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ... 16 กันยายน 2562
42 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ... 16 กันยายน 2562
43 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียน ประจำวันที่ 5 กันยายน 2562... 10 กันยายน 2562
44 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีก... 05 กันยายน 2562
45 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ขอรับสัญญญาเพื่อนำไปเซ็นที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเ... 21 สิงหาคม 2562
46 detail-images_newsprofile ประกาศ  เรื่อง การทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรายใหม่และราย... 19 สิงหาคม 2562
47 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีก... 01 สิงหาคม 2562
48 detail-images_newsprofile รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการ... 25 กรกฎาคม 2562
49 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1... 16 กรกฎาคม 2562
50 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ... 01 กรกฎาคม 2562
51 detail-images_newsprofile ประกาศแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมทุกป... 31 พฤษภาคม 2562
52 detail-images_newsprofile เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน ... 27 พฤษภาคม 2562
53 detail-images_newsprofile ประกาศสำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. รายเก่า (ย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระดับการศึ... 01 พฤษภาคม 2562
54 detail-images_newsprofile นักศึกษา กยศ. ตามรายชื่อในประกาศติดต่องาน กยศ.... 11 มีนาคม 2562
55 detail-images_newsprofile รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยิมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ป... 11 กุมภาพันธ์ 2562
56 detail-images_newsprofile สำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. (กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระดับการศึกษ... 06 กุมภาพันธ์ 2562
57 detail-images_newsprofile ให้นักศึกษา กยศ.ที่ต้องยืนยันค่าเล่าเรียน ผ่านระบบ e-studentlan ในวันที่ 30-31 ม... 30 มกราคม 2562
58 detail-images_newsprofile นักศึกษา กยศ. ติดต่อฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี... 25 มกราคม 2562
59 detail-images_newsprofile ขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียนผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25... 24 มกราคม 2562
60 detail-images_newsprofile ผู้กู้ยืมกยศ. ที่ไม่สามารถมาดำเนินการลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวน... 24 มกราคม 2562
61 detail-images_newsprofile กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีกา... 24 มกราคม 2562
62 detail-images_newsprofile ประกาศการชำระเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในภาคเรียนที่1/2561... 24 มกราคม 2562
63 detail-images_newsprofile ขอแจ้งเลื่อนวันที่เข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระ... 24 มกราคม 2562
64 detail-images_newsprofile ข้อปฏิบัติก่อนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม... 24 มกราคม 2562
65 detail-images_newsprofile ขั้นตอนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา... 24 มกราคม 2562
66 detail-images_newsprofile ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมเงิน ประเภทราย... 24 มกราคม 2562
67 detail-images_newsprofile นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. เพื่อแก้ไขเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ... 24 มกราคม 2562