ข่าวเด่น
  • เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของชมรมพุทธศาสตร์สากล...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาขอรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำป...
  • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า ผู้ทำประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การจัดการกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564... 11 สิงหาคม 2566
2 detail-images_newsprofile ข้อปฏิบัติของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในการเข้ารับปริญญาบ... 09 สิงหาคม 2566
3 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ที่สำเร็จการศึกษ... 30 พฤษภาคม 2566
4 detail-images_newsprofile ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับพระราชทานรางวัลการอ่านดีเด่น ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานป... 30 พฤษภาคม 2566