ข่าวเด่น
  • พิจารณาเลือกบริษัท เพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคให...
  • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจําการสําหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖...
  • รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ...
  • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ Thailand Championship 2023 ...
ลำดับ ปกข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
1 detail-images_newsprofile ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564... 11 สิงหาคม 2566
2 detail-images_newsprofile ข้อปฏิบัติของผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในการเข้ารับปริญญาบ... 09 สิงหาคม 2566
3 detail-images_newsprofile ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ที่สำเร็จการศึกษ... 30 พฤษภาคม 2566
4 detail-images_newsprofile ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับพระราชทานรางวัลการอ่านดีเด่น ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานป... 30 พฤษภาคม 2566