ข่าว กยศ.

สำหรับนักเรียน / นักศึกษา กยศ. (กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนระดับการศึกษา) ที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ตามเกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562