ข่าว กยศ.

ให้นักศึกษา กยศ.ที่ต้องยืนยันค่าเล่าเรียน ผ่านระบบ e-studentlan ในวันที่ 30-31 มกราคม 2562