ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Experience Course เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้กาแฟ The Cofeenery