ข่าว กยศ.

ข้อปฏิบัติก่อนการลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ไม่ย้ายสถานศึกษา)