ข่าว กยศ.

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. เพื่อแก้ไขเอกสารการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561