ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3,5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2561