ข่าวทุนการศึกษา

มูลนิธิส่งเสริมการจัดประชุม เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 2 หากผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนในชั้น ปีที่ 3 และ 4 กำลังศึกษาสาขาวิชาที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว