ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตลางาน เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565