ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบริษัทเมืองไทยประกันภัย มารายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา