ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของมหาวิทยาลัยฯ จ้างติดตั้งหลังคากันสาดระหว่างหอพักขวัญสุดา โซน A และหอพักขวัญสุดา โซน B