ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครการแข่งขันพูดโน้มน้าวใจ หัวข้อ “สื่อภาษา ส่งแรงใจ สู้วิกฤตภัย COVID-19” ระดับอุดมศึกษาเนื่องในโครงการ “ภาษาไทยรำลึก” ประจำปี ๒๕๖๔