ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔