ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้สมัคร นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔