ข่าว กยศ.

ประกาศ เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันลงนามแบบลงทะเบียนเรียน กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563