ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓