ข่าว กยศ.

รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่องาน กยศ.ด่วนที่สุด