ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561