ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคํานวณราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉินภายในอาคารหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช