ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งภายใน และภายนอกอาคารหอพักนักศึกษา