ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา - กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 17 “มหาชัยเกมส์”