ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมเครื่องกรองและปั้มน้ำอัตโนมัติ