ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จ้ดจ้างติดตั้งมุ้งลวด ประจำหอพักนักศึกษา ของหอพักขวัญสุดา