ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร