ข่าว กยศ.

ประกาศขอเปลี่ยนเวลาลงนามแบบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562