ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย