ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562