ข่าว กยศ.

รายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.ที่เอกสารมีปัญหา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562