ข่าว กยศ.

รายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ขอรับสัญญญาเซ็นที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาของตนเอง ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2