ข่าว กยศ.

รายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 ประเภทรายใหม่และรายเก่า(ย้ายสถานศึกษา)