ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ จัดโดย อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์