ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. 2561