ข่าว กยศ.

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ขอรับสัญญญาเพื่อนำไปเซ็นที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาของตนเอง ปีการศึกษา 2562