ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคเพื่อการกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน