ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 ของพุทธอุทยาทศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ 8)