ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีไหว้ครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒