ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีอัญเชิญตราราชภัฏสัญลักษณ์ ประจำปี 2562