ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์และเก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมกอง