ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย NSTRU เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก / รอบมหกรรม